Održavanje industrijskih postrojenja

GrappS a.d. ima dugogodišnje iskustvo na poslovima održavanja industrijskih postrojenja. 7 puta obnavljani godišnji ugovor na poslovima održavanja pogona u U.S. Steel Serbia je nešto što sa ponosom ističemo. Pozicija jednog od tzv. "ključnih izvođača" dovela nas je u privilegovan položaj da svakodnevno sarađujemo sa vrhunskim stručnjacima u oblasti metalurgije, mašinstva, upravljanja projektima i dr.
Rad vikendom, noćne smene, rad na visini ili u gasoopasnim zonama je nešto što je odavno postalo naša svakodnevnica. Iskustvo stečeno na čeličani, toploj i hladnoj valjaonici ali i na visokoj peći u Železari omogućilo nam je da se bez problema adaptiramo i na rafinerije nafte, rudarske komplekse, cementare i industriju papira. 
Neki od poslova održavanja industrijskih postrojenja koje smo bezbedno, kvalitetno i u okviru zadatih rokova  realizovali su:

U.S. Steel Serbia

 • Remont sva tri konvertora, Čeličana
 • Remont radijalne mašine, Čeličana
 • Remont "skrubera", Čeličana
 • Remont miksera, Čeličana
 • Remont "gasoreske", Čeličana
 • Demontaža i montaža panela VOKG, Čeličana
 • Demontaža i montaža "ruže", Čeličana
 • Zamena haube na odsumporavanju, Čeličana
 • Reparacija "čaša" za trosku, Čeličana
 • Sanacija "klizne šine" u potisnim pećima, Topla valjaonica
 • Zamena valjaka na liniji valjanja, Topla valjaonica
 • Remont motalice, Topla valjaonica
 • Remont lančastog transportera - Topla valjaonica
 • Remont "var mašine" - Hladna valjaonica
 • Remont linije valjanja, Hladna valjaonica
 • Održavanje kranova, sanacija kranskih staza 

RTB Bor

 • Remont konvertora za bakar

Fabrika kartona Umka

 • Demontaža stare i montaža nove sušne haube na karton mašini (u saradnji sa Lang-Hafner Germany)
 • Demontaža čeličnog dimnjaka visine 28m
 • Izmeštanje i sanacija "šabera"
 • Poslovi tekućeg održavanja u planskim zastojima

NIS Gazprom

 • Godišnji ugovor za građevinsko-zanatske radove
 • Objekat "Demi vode" (u saradnji sa BMR Group Šabac) - rafinerija nafte Pančevo
 • Angažovanje mehanizacije
 • Demontaža i montaža "tablastih zatvarača"